Home Home
Marchien Marchien
Coaching Coaching
Training Training
Organisatieadvies Organisatieadvies
Bedrijfsmaatschappelijk werk BMW
Werkwijze Werkwijze
   
Testen Testen
Boeken Boeken
Links Links
   
Contact Contact

"Het kan de klant niets schelen wat een project kost, wel hoeveel hij ermee bespaart"

Joachim Graf
Home
Welkom op de website van Marchien Oppel-Hoogeboom Communicatie en Advies.

Te hoge werkdruk, een slechte sfeer op de afdeling, een conflict met een leidinggevende of collega, maar ook omstandigheden in de gezinssituatie kunnen leiden tot stress of overspanning. Dit kan een belemmering vormen op het beroepsmatig dan wel het persoonlijk functioneren van uw medewerker.
Psychosociale advisering biedt uitkomst

U bent niet ziek, maar u heeft wel het gevoel elke keer vast te lopen in het werk of op persoonlijk vlak. U heeft behoefte aan reflexie op uw manier van handelen t.a.v. uw levens- en beroepshouding.
Coaching biedt dan uitkomst

"Communicatie is vaak het grootste probleem van de oplossing."
Hein Pragt

Marchien Oppel
Communicatie en Advies

2005 - 2018